نجوا


Project Description

به نام یگانه دادار هستی بخش

 

اسطوره نجوا

 

خداوندعشق را آفرید وآنرا رمز آفرینش وجایگاهش راقلب قرار داد و به قلب ضربان بخشید که هرضرب آن صدای زمان است.

در ابتدا قلب دو دلداده در جستجوی یکدیگرمی طپند تا زمانی که یکدیگر را بیابند و چون یافتند از آن پس با هم و برای هم خواهند طپید.

چرخش زمين از زماني آغاز شد كه نيمه اي به دنبال نيمه گمشده خود شروع به جستجو كرد و هنگامی که یافتند ، نجوا بین آن دو آغاز شد.

نجوا ميان زن و مرد كامل است كه مرد ، محبت و نجابت و سوز دل زن را با جان دل فهم میکند و می ستاید و زن فداکاری و غم مرد را در نهانخانه دل خویش به امانت جای میدهد و پاس می دارد.

آغاز هر نجوايي با شكرگذاري و پايانش با آرزوي ديدار و همنشيني در جهان ابديست ، همچون نجوای آدم و حوا .

 

(وتنها خداست که از سِر نجوای دو دلداده وجانُ دلی آ گاه است.)

 

مشخصات مجسمه نجوا:

  • با جنسيت پلي استر با پتينه رنگ فلزي به رنگ برنز و سياه قلم
  • از مجموعه مينياتورهاي مدرن
  • ابعاد cm 5/15 * 15 * 27
  • شامل يك خانم و يك آقا مي‌باشد كه هر دو دست بر سينه و قلب دارند و مجسمه مرد بر وزن ريتم سه چهارم موسيقي كار شده است و مجسمه زن در حال صحبت در گوش مرد و نجوا كردن نشان داده شده است.
  • مجسمه زن سرپوشي بر سر دارد.
  • مجسمه مرد زاويه سر به زير و متمايل به چپ پايين مي‌باشد.
  • پايه مجسمه برشي از قطاع فرم بدن مجسمه‌ها مي‌باشد كه دو مجسمه در آن قرار گرفته اند. و نشان دهندة درون آرام و خيال زن و مرد شرقي مي‌باشد.