مریدان


Project Description

مشخصات مجسمه مريدان:

  • با گچ سفيد با پتينة فلزي
  • از مجموعة مينياتورهاي مدرن
  • ابعاد cm 5/28 * 5/11 * 20
  • نشان دهندة ايستادن سه مينياتور در كنار هم به رسم نقاشي صفوي البته با آناليز در سبك مينياتور مدرن مي‌باشد.
  • فرد سمت راستي و چپي در پشت سر فرد وسط مي‌باشد.
  • با نوع دستارهاي متفاوت كه نشان دهنده رتبه آنها مي‌باشد.