هندسه بایسنقر میرزا

مشخصات مجسمة بايسنقر: جنسيت گچ سفيد با پتينه از مجموعه مينياتورهاي مدرن ابعاد cm 39 * 5/8 * 16 برداشتي از كار استاد رضا عباسي در نقاشي دوره صفوي است. در اين مجسمه يك بعدي دوره صفوي به سه بعدي تبديل شده است. نگاه به زمين با زاويه سر خط تواضع و سرپيچي به رسم دوران صفوي بر سر دارد. دست راست خم به سمت بالا و دست چپ آويزان به موازات بدن و شالي به دور كمر و گره، كه آن در جلو مي‌باشد. (البته [...]

ادامه مطلب ...

مجسمه مینیاتوری

شاید ارائه تعاریفی مجزا و روشن از دو هنر معماری و مجسمه سازی کار ساده ای نباشد، همچنین ارائه تعریفی از ارتباط و نسبت این دو با هم نیز به همان اندازه دشوار است. شناخت کلیتی از روابط، شباهتها و تفاوت های میان این دو موضوعی است که در این گفتار سعی شده است بدان پرداخته شود.

ادامه مطلب ...